Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

באתר זה ניתן למצוא מידע על שלבי ההליך וכלים שימושיים עבור מועמדים, חברי ועדה מקצועית וראשי חוגים. כמו כן ניתן למצוא מאגר שאלות נפוצות. בכל שאלה או התלבטות שלא קיבלה מענה באתר, הנכם מוזמנים ליצור קשר.

 
מחלקת מינויים והעלאות
שלבי הליך המינויים וההעלאות
הנחיות למועמדים
ועדת המינויים וההעלאות
יצירת קשר עם המחלקה
שולחן עבודה: כלים שימושיים:
 
תקנון מינויים והעלאות
תבנית לכתיבת קורות חיים ורשימת פרסומים
קרנות המחקר התחרותיות החשובות
בדיקת Impact Factor) IF), דרוגי כתבי עת וציטוטים
שמות הדרגות בכל המסלולים (עברית אנגלית)
קריטריונים למינוי והעלאה בדרגה במסלול האקדמי הרגיל
קריטריונים למינוי והעלאה בדרגה במסלול הנלווה (מומחים)
קריטריונים למינוי והעלאה בדרגה במסלול הנלווה (אמנים)
קריטריונים למינוי והעלאה בדרגה במסלול האקדמי לרופאים
תדריך לוועדה המקצועית
טופס ביקור בשיעור
טופס הערכת הוראה
טופס הצהרה לעדכון קורות חיים ורשימת פרסומים
טופס הצעת שמות מעריכים ופסילה